Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2013

Tåsjö 1780

En Lapp Piga från Åsele, som var i årstjenst hos bonden Anders Olsson i Rörström, strypte des dotter med grant rep des sömn i sängen och är för denna ogärning Hals Hugen och å Båle bränd.
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Åre 1762

År 1762 i början af Januari månad uttogs uti Lunds by och Åhre sohn, af et dödt Getcreatur et missfoster från til främre ellet öfre delen til midjan liknandet et människa foster utan hår på rygg och bröst samt ansigste, som dock hade en framväxter mund liknande sitt släkte, och främst på armarna getklöfwar, men til actre eller nedre delen liknande et getfoster, dock med förvända fötter. Gårsfolket hade en styggelse för detta monstrum och låta ,thet förfares innan någon förståndigare fick se detsamma: Men af beskrifningen fruktade man för någon tidelags synd, och för den orsaken lät man til wårtinget den 8 Februari inkalla wederbörand at sig inför Loflige Häradsrätten giöra sin berättelse därom, men under ransakningen fans intet sport til det man fruktade.
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Marby 1764

Det märvärdiga, som här kan antecknas är, at i denna Marieby församling, som allenast är 21 Rökar, har i detta år blifvit vigda siu par Brudpar, som intet skedt från åhr 1693
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Lockne 1791

En ovanlig kraftig storm den 16 Martii, som kastade öfverända Lockne Kyrkas Torn, åtskillige Sädesmagasin, Härbergen, Hustak och gärdesgårdar samt nedbröt de största Träd m.m.
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Överhogdal 1850

Här finns ingen skola. Barnaundervisningen bestrides af Klockaren någon tid af året, efter serskild öfverenskommelse med barnens föräldrar.
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Berg 1767

Et flickebarn aflat igenom beblandelse och af modren
mördats. — ( Enligt en senare anteckning): Karin
Wallentinsdotter för begånget barnamord halshuggen
och i båle brändt den 14 Juli.

(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Alsen 1764

En ung bonde friade i flera år til sin grannes dotter, men fick altid afslag af hennes föräldrar, lägrade henne til slut. Fästade och gifte sig med en annan samma tid, som den han lägrat, äfvenväl blef gift med en ung bondegräng, hvilken efter et par månader yppade saken.
Lägermannen nekade spotskt och länge men vardt omsider betagen af ängslan och kroppens skällvande, så han tilstod lägersmålet, först hemma och sedan inför Häradsrätten. Den ådömde pligten undergingo de bägge brottslige och äro nyl. absolverade, samt lefva hvartera tilsamman med sin oskyldige maka förlikte.
(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Under efterfrågan wid husförhören här, har man i detta år, ej rönt något underbart.(ur Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859)

Read Full Post »

Semester

Den ena bloggaren går nu in i viloläge och återkommer med inlägg här den 9 september!

Read Full Post »

merkligahendelserI ”Märkliga händelser i Jämtlands län 1749-1859” , utgiven 1989, har Axel Grinde samlat utdrag ur prästernas årsrapporter till Tabellverket (nuvarande SCB). Det kan gälla väderlek, sjukdomar, olyckshändelser och död. Dessa korta notiser är ordnade församlingsvis. Bloggen kommer att dela med sig några av dessa en tid framåt. Här ett litet smakprov från Bodsjö år 1758: ”En qvinna, Anna Larsdotter f. 1652, afled den 18/4, 106 år gammal.”

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: