Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2014

Hallens sockenEn helt ny bok är Hallens socken – en 1900-talshistoria, utgiven av Jengel förlag. Ett 50-tal personer har bidragit med minnen och kunskap i artiklar som verkar spänna över allt tänkbart, även om förordet beskriver innehållet som spretigt och kalejdoskopiskt!

Läs om hotellägaren Per Bertilsson, distriktssköterskan syster Inga och vykortskungen Raimund, läs om lyskaffe, postväskor och en gårds historia, och mycket annat.

Motorbåten Svalan på Dalsjön 1920, en tam trana vid Anna Anderssons pensionat, Sundbacksfärjan 1919, Hallström Kari på fäboden – de 190 sidorna bjuder på ett lockande och vackert bildmaterial.

Redaktörer för den läsvärda boken är Gunnel Lundholm, Gusten Lundholm, Eva Egervärn, Erik A. Egervärn och Anders Durling.

Read Full Post »

Emil NäsvallSkulptören Emil Näsvall föddes 1908 som kronotorparson i Backvallen, Ljusnedal. Uppmuntrad av sin lärare att fortsätta sitt tidiga intresse att snida i trä och rita, började han som snickarlärling i Östersund och tog kvällskurser i teckning. Han flyttade sedan till Stockholm för att gå i lära hos skulptören Olof Ahlberg och studera vidare. Den första lilla ateljén låg i gamla Klara, den andra större i Björkhagen. Redan 1966 avled han, i en olycka, mitt i sitt skapandes mest dynamiska tid.

Bland hans många offentliga verk med jordnära motiv finns Säterjäntan i Funäsdalen, Skogsarbetaren i Sveg, Forbonden i norska Brekken och Maj i Danderyd, Söderhamn och Vilhelmina. Han gjorde också byster av bland andra Jussi Björling och Hjalmar Branting.

Bronsskulpturen Musiken på bilden är fin den med, där den står utanför ingången till Fjällmuseet i Funäsdalen. Där finns för övrigt mycket av Emil Näsvall att se.

Om Emil Näsvall finns att läsa i Skulptören Emil Näsvall 1908-1965, en uppsats i konstvetenskap av Gösta Sjögren från 1985, och i Emil Näsvall – skulptören från Backvallen, en artikel av Lars-Göran Stenvall i Jämten 1992.

Read Full Post »

Olaus - entreprenören från LitOlaus Lithander i Klösta levde åren 1796-1849 och var en riktig mångsysslare. Han började arbeta som inhyses dräng åt sin bror, och kunde efter hand kalla sig allt från handelsman och kontingentborgare till bankir och kommunal förtroendeman. Olaus slutade sitt alltför korta liv som förmögen ägare till bland annat Klöstanäs, en av Jämtlands största gårdar.

Olaus – entreprenören från Lit utkom förra året på Jengel förlag, och är skriven av ättlingen Eskil Renström. Med utgångspunkt i mängder av gamla dokument har han på ett fint sätt skrivit om och levandegjort en driftig människa, och samtidigt skildrat det som var en brytningstid i det jämtländska bondesamhället.

Ett rikt bildmaterial gör det också till en vacker bok. Omslagets målning är gjord av Anton Genberg 1890 och visar gården Klöstanäs.

Den ena bloggaren tar nu en paus och återkommer om ungefär två veckor.

Read Full Post »

Det är gott och väl att enskilda personer offra sig för vårt turistväsen. Men krafterna skola snart tryta, medlen utsina och det lilla, som man här och där lyckats uträtta, blifva ett vackert minne af något, som ‘såg ut som en tanke’. Nej, drif propaganda! Män, hvilkas ord väga något, ställe sig i spetsen! Låt sedan agitationen gå ut öfver bygderna, och vårt turistväsen skall resa sig stolt med stödet af en befolkning, som älskar sin fosterbygd, och som vill se henne beundrad af främlingar, hvilkas guld i gengäld stannar kvar hos hennes barn.

Ur Hvad kan och bör göras för turistväsendets befrämjande i Jämtland? (1891).

Read Full Post »

Postbuss

En postbuss gör uppehåll i Jormlien och året är 1949. Fotograf är Bertil Ekholtz och bilden kommer från DigitaltMuseum, som bloggen har puffat lite för.
Bloggen har tidigare också skrivit om länets postväsende.

Read Full Post »

Vi anse att annonsen i dess mäst vidsträckta betydelse är af ovärderlig nytta. I våra dagar bör icke praktiskt folk förbise denna viktiga häfstång för ekonomiens höjande. Nej, låt annonser öfversvämma utländska tidningar lika mycket som vårt lands egna! Sänd ut fotografier från de mäst storartade platserna och sätt upp dem i hotellens vestibuler och i järnvägsstationernas väntsalar! Sök åstadkomma goda skildringar från jämtländsk bygd och obygd – ämnet är rikt – och gif dem sedan största möjliga offäntlighet! Jämtlänningarne behöfva så mycket mindre genera sig för detta sätt att göra sitt land bekant, som de säkert böra veta med sig att kunna bjuda på något i naturväg, hvars make man endast med svårighet skall finna.

Ur Hvad kan och bör göras för turistväsendets befrämjande i Jämtland? (1891).

Read Full Post »

Ljus

Juni natt släcker aldrig ut sitt ljus. Det bara djupnar i sjöspeglarna. Det finns nätter som blossar. Dem har vi fått för mörkrets skull.

Ur Sista rompan (2002) av Kerstin Ekman.

Read Full Post »

Hotellen

Hotellen i Östersund, Ytterån, Mörsil och Storlien äro jämförelsevis utmärkta, men komma vi till Åre, som på sista tiden lofvat att blifva ett af turisterna omtyckt ställe, så skola vi ha god tur om vi få bo hyggligt och få bra mat. Hotell i Åre bör man söka få till stånd så fort som möjligt, innan personer, som älska den storslagna naturen, blifvit afskräckta af ortens grofva brist på ‘mat och husrum’.

Ur Hvad kan och bör göras för turistväsendets befrämjande i Jämtland? (1891).

Read Full Post »

Sjätte dagen fiskade jag i älven en sen eftermiddag. Satt först en timme säkert och bara iakttog vattnet. Flödet, strömmarna, djupkanalerna, tänkbara höljor, stenar, vadmöjligheter, bligade i flugasken, tänkte mig en större fisk nu, tunna grå moln, vindstilla, sätter upp spritköket, vatten, kaffe, hårdbröd, här kan jag övernatta, kommer att sova gott med bruset utanför tältet.

Ur en kommande bok av Magnus Otttelid.

Read Full Post »

Om några veckor anländer Bilderboken i Hackås kyrka, med text av Evert Modig och fotografier av Birgit Jansson. I augusti kommer Elin Olofssons andra och efterlängtade roman Till flickorna i sjön. Den blir också höstens första bok för ÖP:s Boksnack! Samma månad utkommer reportageboken Fagert är landet av trion Arnemo, Arnsäter och Nolervik. Ännu en kommande bok från Jengel förlag är Hallens socken – en 1900-talshistoria. Det finns mycket att se fram emot!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: