Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2015

minnesalbum

Den 18 juli 1936 öppnade Östersunds Fabriks- och Hantverksförening sin stora utställning vid Östersunds stads 150-årsjubileum.

I framförallt rådhuset, läroverket, flickskolan och gamla läroverket visades hantverk, industri, konst, hemslöjd, skogs- och jordbruksprodukter upp. Särskilda kiosker och paviljonger byggdes för utställningen och Gustaf III:s torg hyste ett nöjesfält.

I ett vackert band, en gåva till Jämtlands bibliotek, finns en kort inledning om kommittéarbetet, den festliga invigningen och de minnesrika utställningsveckorna.

Tanken var att ge en bild från utvalda gebit av den andliga och materiella kulturen i Jämtland och Härjedalen.

Albumet bjuder sedan på en mängd fotografier av hög kvalitet. Fotograf var Georg Lingsell, med bistånd av W. Lundberg.

Bloggaren bläddrade nästan andäktigt i det här praktbandet! Här finns vyer av staden och porträtt av alla från boktryckare Axel F. Berdtsson till utställningens kommissarie, bokhandlaren, norske konsuln med mera, Ragnar Ohlsson. Här visas hantverk, konst, ett elektriskt kök, idéutställningen Indalsälven, restaurangen å Gamla Läroverkets gård, musikpaviljongen vid dåvarande biblioteket, en viadukt över Hamngatan, invigning av Östersunds travbana och mycket mer.

Minnesalbum 1936 är ett helt fantastiskt stycke Östersundshistoria. Det finns inte sökbart i bibliotekskatalogen, men fråga gärna efter det på Östersunds bibliotek.

Read Full Post »

Älskade å

Älskade åFotografen och flugfiskaren Leif Milling delar i den nya boken Älskade å med sig av minnen från många års fiske i Gimån i sydöstra Jämtland.

I kapitel med rubriker som Män som älskar öring och Greven vid Gräsmyrbäcken skriver han personligt och med humor om fisket, fiskekamraterna och ån.

Precis som i Flugfiskeliv i strömmande vatten av Ingemar Näslund är det här en bok som flödar av kärlek till fiske och älskade fiskevatten. Fotografierna utgör en stor del av boken, och de är mycket fina, i både färg och svartvitt.

Det är roligt med två lokala böcker om flugfiske under så kort tid!

Leif Milling har tidigare gett ut Tusen vak, 2002, och Länge leve flugfisket!, 2011, och han medverkar också i Flugfiske i fjällen, 1989.

Read Full Post »

Arne Sundelin

Arne SundelinFörfattaren Arne Sundelin har avlidit. Han var född 1951 och debuterade som poet 1977. Han övergick till att skriva romaner och han var också litteraturkritiker och uppskattad lärare.

Stefan Lindberg, en av hans elever på Biskop Arnös författarskola, skrev fint i DN: Arne Sundelin försvarade och visste något om det aviga och det sökande i oss.

Bloggen har skrivit kort om Sova räv, hans uppväxtskildring från 1960-talets Östersund.

Böcker av Arne Sundelin på vårt bibliotek.

Fotografi: Peder Lingdén.

Read Full Post »

Vit slöjaOrrvikenbon Ulf Andersson gav 1996 ut sin första bok Valrossen, en deckare som utspelas i landstingsmiljö. I fjol höst kom hans andra deckare. 

I Vit slöja flyttar domaren Karl tillfälligt från Stockholm till Orrviken, för att försöka bringa reda i mordet på sin bror, en bror som bodde i Östersund och som Karl kanske ändå inte kände. Till sin hjälp har han en låda full av broderns efterlämnade berättelser. Och Karl börjar läsa.

 

Read Full Post »

lennartbBräckesonen och lantmätaren Lennart Bäckström har tidigare gett ut en bok om Öratjärndalen och nu har han skrivit om sitt liv. Han är öppenhjärtig när han i boken Mitt ursprung och mitt liv delar med sig av allt från sitt släktträd till mycket personliga minnen från ett innehållsrikt liv.

På nära 250 sidor får läsaren ta del av uppväxtens Bräcke, besöken hos mormor och morfar i Öratjärndalen, karriären som lantmätare som tar honom med på uppdrag runt om i världen och också får SÄPO att intressera sig för honom, familjelivet i Östersund och i Gävle, och mycket mer.

Bildmaterialet är generöst, med fotografier av människor, hus och miljöer, allt från Jämtland till Etiopien. En riktig bonus är att få se vilket hus som tidigare låg på Prästgatan 15 i Östersund!

Read Full Post »

Människors mötesplatserLänets rika föreningsliv har skapat byggnader och miljöer väl värda att bevara. Föreningsarkivet har, med bidrag från Länsstyrelsen, drivit ett projekt, där ett av målen har varit att låta föreningsmänniskorna själva dokumentera sina föreningshus.

Ett resultat av projektet är boken Människors mötesplatser, som kom i december. Här kan du läsa om hur de olika folkrörelserna kom till länet, om allt från gemensamma tvättstugor och Frälsningsarméns första kår och lokal i länet till mejeriföreningar och Folkets hus, om den verksamhet av alla de slag som bedrivits i husen.

Två föreningsbyggnader av olika karaktär sticker ut som unika: den pampiga godtemplarbanken på Prästgatan 36 i Östersund och den lilla rödmålade missionsladan i Undersåker!

Bokens bildmaterial är riktigt vackert. Här kan du försjunka i fotografier av Betelkyrkan i Kövra, Skålans bönhus, ordenhuset i Bredbyn som det såg ut 1901, semesterhemmet Linneaholmen i Ytterån, skyttepaviljongen i Hammarstrand, och naturligtvis av alla människor som gjort allt från att dansa till att delta i olika studiecirklar. Förhoppningen är också att dokumentationen ska fortsätta, då mycket finns kvar att berätta. Ett fint initiativ och en fin bok!

Redaktörer är Margareta Olsson och Eva Sjögren Zipsane.

Read Full Post »

E litta artu bokErik Folkwar i Ocke, född Fredriksson, levde åren 1884-1958. Han var både bonde och skriftställare, han skrev dikter och kåserier på jämtmål.

En av hans böcker är E litta artu bok och i föroolet skriver han:

Nu ski dæ int mejn, att de e bære te ”lyst”, som je skriv jamska henn, uttan je hålle för di, att hu e alldejles för go tå kåmå på kassérlist´n. – ”Hu låt så gott, hu toon så kraftut”, sjong ‘n Äcke, å de instäm je ti.

Året var 1918. Erik Folkwar tyckte att det var länge sedan Erik ”Äcke” Olsson gett ut de dann jamtbökran Gott humör och att det alltså var dags för något nytt på jamska!

Read Full Post »

En vänskaplig hälsning författare emellan, i en av Per Nilsson-Tannérs många skänkta böcker!

Anders Kilian

Read Full Post »

Fiskestadgar 1905Bloggaren hittade, mest av en slump, den här lilla skriften med titeln Samling af stadgande rörande fisket i Jämtlands län.

Fiskestadgan är fastställd av Konungens Befallningshafvande 1902. Utgiven på A. Hübenettes Bokhandels förlag 1905, reglerar skriften idkande af fiske i paragrafer som kan lyda så här:

Ej mer än en mot i sänder får af samme notägare utläggas; och där flera notvarp äro belägna efter hvarandra eller midt emot hvarandra vid olika stränder, bör minst en timma förflyta från det noten upptages ur ett varp, till dess den ånyo må utläggas i ett motliggande eller angränsande.

Read Full Post »

Jijnjevaeri samebyArkeologen Ewa Ljungdahl har gett ut ännu en skrift om samisk historia och kulturmiljöer.

I Jijnjevaeri sameby, 2014, skriver hon om de många gånger diskreta spår efter samernas verksamhet som finns i fjälltrakternas kulturlandskap. Hon berättar om byns historia, en by som i mitten av 1500-talet dyker upp i skriftliga källor och som troligen beboddes av samer redan på 1000-talet, en by där renskötseln nästan låg nere under senare delen av 1800-talet men som befolkades igen. Idag bor byns renskötare på flera platser, som Bågavattnet, Gäddede och Rötviken.

Författaren berättar intressant om rengärden, kåtor, stugor och andra lämningar, som stenhyddorna i Fisklösadalen. Det är dessutom lätt att få fjällängtan när man läser; bildmaterialet är riktigt fint.

Jijnjevaeri betyder flera små fjäll och byn hette tidigare Hotagens sameby.

Skriften finns också att läsa in sin helhet hos Gaaltije.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: