Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2016

Här vid Brunflo vidgade sig landskapet. En vik af Storsjön låg framför oss med höga bergsstränder, och på sluttningarna gårdar, byar och åkrar, allt på samma gång storartadt och leende, och vi följde denna vik  en god stund sedan vi lemnat stationen – och så öppnade sig med ens som genom ett trollslag en så härlig utsikt, att den aftvingade oss ett utrop. Det var Storsjön själf i hela sin bredd med ett majestätiskt fjäll långt bort i blånande fjärran! Härligt! Härligt!

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Nu tar både N. P. Ödman och den ena bloggaren en liten paus och återkommer igen måndag den 4 juli. Bloggarna önskar alla läsare en riktigt fin midsommarhelg!

Read Full Post »

Böter och fredsköpSju år har det tagit att tyda och göra avskrifter av Jämtlands och Härjedalens sakröreslängder från åren 1601-1645, ett svåröverskådligt material från den dansk-norska tiden i vår historia. En sakröreslängd förtecknar de av fogdar utdömda böterna för olika slags brott, och är ett viktigt komplement till domböckerna.

Många är de som har bidragit till den helt nya boken Böter och fredsköp. Olof Holm är huvudredaktör, Georg Hansson, Olof Holm och Christer Kalin transkriberade och redigerade materialet, Per Sörlin har skrivit en inledning och Karl Göran Eriksson har skapat både ett personregister och en förklarande ordlista.

Sakröreslängdernas kortfattade och sakliga formuleringar kring brotten ger en närmast svindlande känsla för den sentida läsaren, skriver Per Sörlin i sin läsvärda inledning. Där berättar han om kronans arbete med att lagföra kriminella handlingar och kräva in böter. De brott det handlar om är våld, förtal, egendomsbrott, sedlighetsförbrytelser samt slutligen mot överheten riktad ohörsamhet. Ohörsamheten kunde också gälla kyrka och religion.

Det är ett imponerande arbete som har gjorts, till stor nytta för forskare och också värt att ägna sig åt som vanlig läsare. Namn på tingslag och person går oftast lätt att känna igen, men att förstå brottets art, beskrivet av danska och norska fogdar för så länge sedan, är en spännande utmaning!

Boken är utgiven av Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund.

Fornskriftsällskapet har tillgängliggjort en mängd äldre källmaterial – läs mer på deras sida.

Read Full Post »

Vid Anvikssjön

Vid Anvikssjön, som nu följde till vänster och egentligen blott är en fortsättning af Refsundssjön, påminner jag alla resande att hafva ögonen riktigt öppna – alldeles som vi – ty något så vackert få de ej se alla dagar. Beskrifning tjänar till intet, men kom ihåg den vackra Anvikssjön, och glöm ej häller att efter den stora kurvan kring sjön kasta blicken till baka och beundra den präktiga, solida järnvägsbyggnaden, där den löper med sin väldiga, stendosserade bank högt uppe på bergssluttningen rundt kring sjön.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

På ömse sidor om KölenI sommar följer vi N. P. Ödman när han reser På ömse sidor om Kölen. År 1900 ger han ut en reseskildring, där han på rundresebiljett en sommar anländer också till våra trakter. Och mer entusiastisk resenär får man nog leta efter!

Efter en och annan variation i landskapet fingo vi sedan i sigte norr om Bräcke station på vänster hand den präktiga bergomgifna Refsundssjön, hvars omväxlande utsikter allt jämnt tilltogo i skönhet, ju längre vi följde den, och vid Gällö och ännu mer på andra sidan denna station verkligen blefvo förtjusande. Och allesammans stodo vi ute på platformen hela tiden i stigande hänförelse, så att cigarrerna oupphörligt slocknade och vi till slut ej gåfvo oss tid att tända dem igen…

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

alsen15Den 39:e årgången av Alsens hembygdsförenings krönika har anlänt. Som tidigare år ser den tillbaka femtio och hundra år, och bjuder på förra årets väder, föreningsaktivititeter och församlingsfakta.

De trogna skribenterna Curt Lofterud och Sven-Erik Mattiasson berättar fint i Runt Alsensjön 2015 om hällristningarna, om flickan Elvira som 2013 hittade en pilspets från jägarstenåldern, om backsvalor, ortnamn och Alseniana.

Märta Svedberg skriver om en dag med överraskningar, som mötet med den eritreanske flyktingen Abraham och hans musik.

Ett vackert bildmaterial visar bland annat skördetid i Värmon 1909, gamla ordenshuset i Truvbacken 1912 och en flygbild över Jo-gården 1958.

Read Full Post »

Hans LidmanLängs stigarna med Hans Lidman : från en tid då allt tycktes möjligt, 2015, av Göran Eriksson och Hans Malmsten är utgiven i samarbete med Hans Lidman-Sällskapet.

Författaren Hans Lidman föddes 1910 i Sveg och dog 1976 i Edsbyn. Hans rikliga produktion bestod mest av fiskeberättelser och naturskildringar. Dessa böcker efterfrågas än i dag. Lidman var förutom författare även fotograf, folklivsforskare, journalist, redaktör och konstkännare.

Denna biografi är mycket uttömmande och läsvärd. Den innehåller även en bibliografi.

Read Full Post »

Älgkött & peranFotografen och flugfiskeentusiasten Leif Milling har följt Gimdalens södra jaktlag i östra Jämtland, och tillsammans med dem skapat något mer än en traditionell kokbok.

Inledningskapitlet i Älgkött & peran : ingen vanlig kokbok, 2016, introducerar både byns historia i korthet och Erik på Backen, en gång mästare i att berätta.

Jägarna presenteras i personligt skrivna porträtt och de ger oss sina bästa recept på älg, förstås, men också på allt från tjäder till dessert och snaps. Och lagets jaktgäst är ingen mindre än deckarförfattaren Börge Hellström, från Roslund & Hellström!

Boken bjuder också på läsning om bland annat mor Toras tunnbröd, de traditionella filémiddagarna och smäling, småvuxen sik. Apropå fisk, så citeras Yngve Lemon: Ge mig fem nät och ett pärland så lever jag bra!

Bildmaterialet är mycket fint. Leif Milling har i både svartvitt och färg fångat människor, mat och stämningsfull natur på allra bästa vis.

Bloggen har tidigare skrivit om hans bok Älskade å.

Read Full Post »

Det är ett ljuvligt ställe. Över de skogklädda höjderna på motsatta sidan av den långa sjön, som mest liknar en bred flod, sticka de snöklädda fjällen upp sina toppar. De gröna, höga sluttningarna kring Vången äro klädda av den vackraste lövskog och i djupa raviner dansa fram små fjällbäckar, i vilka det finnes gott om läckra foreller. Det är ett oförlikneligt nöje att på dessa vackra sluttningar se den stora skaran av unga, vackra hingstar tumla omkring, skrikande lekande och kämpande.

Ur Hågkomster (1928) av Hugo Hamilton.

Här hittar du litteratur till låns om hästuppfödningsanstalten Wången och deras nordsvenskar och här kan du se många fina bilder från Wången i Jamtli bildarkiv.

Read Full Post »

b133Den nya boken Politik underifrån, 2016, har undertiteln kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. En sådan konfrontation var striden om Sölvbacka strömmar, som här får ett eget kapitel.

Ett länge planerat kraftverksbygge i Ljungan i Bergs kommun, i slutet av 1970-talet, mötte starkt motstånd, både från byborna kring Storsjö kapell och från en större krets miljökämpar.

Det är spännande läsning om alla turer, om hårdföra demonstranter, om de som röstade mot partilinjen och om hur folkliga protester faktiskt kan ändra politiska beslut. De vilda strömmarna forsar fortfarande.

Författare till Motströms. Kampen om kraftverket i Sölvbacka strömmar 1972-79 är Jenny Jansson och Katrin Uba.

Read Full Post »

På Storsjön med segel och motorNaturhamnar, klubbhamnar och ångbåtsbryggor, och en kort faktainledning om sådant som regleringsamplitud och strömmar. Olle Ternströms helt nya skrift är ett fint komplement till sjökortet över Storsjön.

I På Storsjön med segel och motor kan du läsa beskrivningar av Kvissleviken, Runt Flaket, Verkön, Norderön och Isön, Utöarna mm, Åssjön, Brunfloviken och Storsjön södra. Författaren guidar Storsjön runt med kunnig text, skisser, bra länkar och tydliga fotografier tagna med hjälp av drönare.

För alla båt-och sjöintresserade har vi bloggat om Stefan Jönssons böcker om ångfartyg, ångbåtsbryggor, färjor och färjeleder.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: