Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2016

För dig som gärna försjunker i fotografier av hus och miljöer och kanske går igång på fina detaljer, finns nu den intressanta Kulturmiljöwebben för Östersunds kommun. Gå in på stadsdelar och kvarter; här finns allt från pampiga byggnader till enklare uthus.

På den här webbplatsen hittar du bilder och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Östersunds kommun. Just nu hittar du här kulturmiljöerna i de yttre stadsdelarna av Östersund, på delar av Frösön samt i tätorterna Brunflo, Fåker, Lit, Häggenås, Orrviken och Tandsbyn. Kulturmiljöerna för centrala Östersund kommer att synas på sidan längre framöver, liksom kulturmiljöerna på landsbygden i Östersunds kommun.

Bloggen har tidigare skrivit om etapp 1 av Kulturmiljöprogrammet.

Read Full Post »

Men en känsla af seger genomträngde mig med ett obeskrifligt behag: jag stod på toppen af Åreskutan. Och nu ber jag, tvinga mig ej att beskrifva, hvad jag såg när blicken övervunnit sin kraft. Jag kan det ej. Blott några ord, en ringa antydan, och så må er fantasi göra resten. Jag såg i en enda oändlig krets åt alla håll det vidsträcktaste bergspanorama jag sett i mitt lif, belyst af en härlig kvällssol. De jag sett i Schweiz och Pyrenéerna ha bjudit på högre fjäll och mera jättelika konturer, men intet på en vidsträcktare synvidd i alla riktningar. Jag såg hundratalas glänsande vatten, vidsträckta dalar, mörka skogar, rader av hvitkrönta fjäll förtonande i blått och violett i ett oändligt bortdöende perspektiv; jag såg längst i vester Sverige och Norge sammanfläta sina berg och dalar i broderlig sämja.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

Sommarens Jämtland

Sommarens Jämtland

Vad sägs om en 22 minuter lång dokumentär utan ljud och med texter på holländska? Missa inte den här filmen, som visar bilder från Jämtland sommaren 1944! Följ med till Frösö kyrka, till staden med rådhus, bibliotek, museum och Jamtli, ut på landsbygden i svindlande vackra bilder med slåtter, bad & boule i Åre, fiske, vattenfall, industrier i Järpen och Handöl, ångbåt i Ströms vattudal, vyer från Kolåsen och Frostviken. De sista minuterna guidar till resan från Amsterdam till Sverige.

Read Full Post »

Hur härligt den stora präktiga dalen nu bredde sig ut under oss! Hvilket perspektiv åt alla håll långt bort mellan bergen. Och djupt där nere, nedanför de mörka furorna och den yppiga löfskogen, nedanför de ljusgröna grässluttningarna och de trefna små byarne, glänste fortfarande Åresjön och dess slingrande tillflöde Åreälfven så förtjusande spegelklara, och midt för oss låg det höga Renfjället, och rundt omkring vid horisonten hade nya fjäll med snöfläckade toppar skjutit upp bakom de andra. Och allt var så stilla och luften så lätt och ren och genomskinligt klar.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Utsikt

Read Full Post »

Där hade nu, i den riktning tåget ilade, öppnat sig, jag vill icke säga en vacker utsikt, det är för litet, nej den vackraste, den mest storartade under hela järnvägsfärden – en tafla af äkta schweizisk art midt uppe i norden: höga fjäll med naken, snöstänkt hjässa och skogiga sidor stupande ned på alla håll mot en liten klarblå insjö. Fjället på sjöns södra sida, två till tre tusen fot öfver dess yta, var Renfjället, och sjön var Åresjön, och på norra sidan var det ingen annan än jätten själf, Åreskutan, som mera långsluttande stupade ner mot sjön, ej mindre skön därför, att dess topp för tillfället var omsväfvad af ett lätt moln. Och i fonden reste sig andra fjäll, så långt man kunde se. Vårt hjärta svällde af stolthet, att detta var en svensk utsikt.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

Stenen i grundenStenen i grunden, 2016, är Gunilla Johanssons porträtt i diktform av sin mamma.

Hon lyckas med få ord och ett vackert språk skriva fram ett kvinnoliv. Flickan Rut föds 1908 och växer upp i Boden, bondbyn som blir militärstad. Hela tiden är naturen nära.

Savonens holme
nät och fjärdar
vattnets puls mot tjärad båt

Hon är 17 år när hästhandlaren Sven vinner över de andra friarna och hon följer med honom till hans hemstad Östersund. Här väntar ett annat liv, med många plikter och förväntade roller att leva upp till som maka till en man med ett växande företag, och ett liv som mamma.

Berättelsen om Rut är också berättelsen om Boden och om Östersund. Den senare rymmer hemlängtan, kärlek till hästar, sorg, somrar på fäboden i Spikbodarna och en stad där namn som doktor Gezelius och Dahlmans tyger passerar förbi och minner om det gamla Östersund.

Gunilla Johansson vill förstå, och hennes minnen av livet och samtalen med sin mamma under alla år känns leva starkt. Det förmedlar hon på bästa vis.

jag är också ett hus

stenen i grunden är du

Boken är utgiven i år av Förlag 404.

Författaren debuterade 2006 med den fina kortromanen Konsten att fånga en hingst. Den har under våren kommit i nytryck.

Read Full Post »

Emellertid rullade snart tåget fram genom en vacker bygd. Vi hade en sjö till vänster med höga fjäll i fonden – det var Ockesjön – och vid sjöns ända skimrade snöhvitt en präktigt vattenfall. En vacker tafla, som glänste och försvann. Ja, det är det förargliga med järnvägsresor, att man aldrig kan hejda ånghästen, när man kommer till ett vackert ställe. Hur ofta har jag inte i Jämtland velat ropa ”ptro! ptro!” bara för ett ögonblick, men det var inte värt. Tacka vet jag skjutshästen – i det fallet åtminstone.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

Aspås socken 2015

Aspås socken 2015Ännu en fullmatad bygdekrönika har anlänt!

Aspås socken 2015 finns den traditionella blandningen av församlingsfakta, foton och artiklar om gammalt och nytt.

Under rubriken Nybyggare/nyinflyttade presenteras fem unga familjer, Elin och Linnea skriver om sitt sista år på Aspås skola och allt från förskolor till traktorgrävning får utrymme i boken.

Från förr bjuds sidor om Aksel Lindströms jordkula och kåtan vid Gyltbäcken.

Ingvar Håkansson minns uppväxten i Aspåsnäset, Rolf Oscarsson fortsätter sin Kongoberättelse och Anne-Lie Åslund berättar om sitt idrottsliv. Den 34:e årgången av Aspås hembygdsförenings krönika bjuder som alltid på ett innehåll med rejäl bredd och en mängd bilder.

Read Full Post »

Äfven bör jag anteckna, att det var här  jag första gången gjorde bekantskap med Jämtlands små pigga och lifaktiga mygg eller rättare sagt ”knott”. De äro till utseendet de oskyldigaste små varelser och säga knappt ett ”surr”, när de komma; men innan man vet ordet af, är man omgifven af ett helt moln af dem, och de sticka så tyst, lätt och ”geschwind”, att man är alldeles fullrprickad af bett inom några ögonblick. De representera värdigt det jämtländska skarplynnet: raskhet och energi.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

Snart löpte äfven vi ut från bryggan och voro inom några ögonblick ute på viken. Åh! hvilken utsikt vi här hade öfver den vackra staden, i hela dess utsträckning på den höga, mot sjön sluttande stranden! Hur präktigt den tog sig ut mot det azurblå vattnet i det fulla, rika middagsljuset – man skulle tro sig vara vid en af Medelhafvets stränder.  Ännu en sista blick på detta lilla skimrande Neapel i höga norden, och så svänga vi kring den stolta Frösön, staden försvinner, och vi äro ute på det stora vattnet.

Ur På ömse sidor om Kölen (1900) av N. P. Ödman.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: