Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ernst Moritz Arndt’

I början regnade det, men luften var varm, och här fick jag först riktigt lära känna myggbett; hittills hade jag icke vetat, att sådana små kräk kunna vara så fruktansvärda. De gjorde mig verkligen halvrasande och förtvivlad, ty det var omöjligt att skydda sig för deras obetydliga varelser. Mina händer voro i ständig rörelse, men likväl blev jag sönderstucken i hela ansiktet, ja de trängde t o m in under linnet och rockärmen och anfäktade mina armar ända upp till axlarna.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Under ständiga strider med mygg och dåliga vägar lämnar nu Arndt vårt län och reser vidare in i Hälsingland!

Read Full Post »

Vilken utsikt in i det oändliga! Frösön, de täckta holmarna och alla fjäll ända till norska gränsen, hur nära och hur klara lågo de ej där under mig i den glödande aftonsolen. Jag stod uppe på en hög stenpelare, rest av en mängd bestigare av lust att här resa ett minnesmärke på detta stora naturmonument och på vilken syntes en mängd i sten huggna namn. Så var jag lycklig och njöt en gudomlig glädje efter mödan.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Aftonen var underbart vacker, det regnade på flera ställen, solen sken däri och fem eller sex regnbågar lyste på himmeln. Åreskutan, som ett glödande eldklot, och Håttöfjället lågo tätt framför mig eller syntes göra så. Min längtan att vara uppe på den ökades. Allt var denna afton oförgätligt.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Hela ön är ett paradis, ett högt berg i sjön, där det nästan åt alla håll utbreder sig i jämn sluttning och vilket man skådar på långt håll. Vilket naturens under skulle ej dessa vara tio grader längre söderut! Skulle Genevesjön och Bodensjön kunna tävla med er? O, ni, som sett både dessa och Sorrento, er skulle jag vilja en midsommarafton föra hit med förbundna ögon och därpå plötsligt borttaga bindeln. I vilket land skulle ni tro er vara?

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Vilken färd var det ej nu på aftonen och natten! Sjön utefter vilken vi foro, en lång vik av Storsjön, som har flera sådana trakter, visade på ena sidan kyrkorna i Lockne, Marieby samt en mängd högt liggande bebyggda ställen, grönskande sluttningar och de höga bergen, allt speglande sig i aftonsolens glans i sjöns lugna vatten.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Jag promenerade första halvmilen, den andra företogs i vagn till stor del över en slätt, den forna sjöbotten, över stygga avgrunder med dåliga broar och över stora stenrös. Älven brusade här i sina splittrade grenar och de talrika lösslitna träd, som den medfört, lågo strödda på stenarna. Till vänster är blott branta berg med undantag av Ragundatrakten, varest ovan den nya forsen vackra byar ligga i halvcirkel. Tll höger skönjas rätt väl bebyggda bergshöjder.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Tre fjärdingsväg från Fors börjar hela sjöbotten breda ut sig med fält, ängar, busktrakter, här och var även med urgröpta stränder och stup. Därpå foro vi en halv mil på sjöns stenstrand och slutligen på de lägst belägna flaken, där det fanns stora ängar och en oändlig mängd hölador. En sämre väg än denna nu i regnet har jag aldrig färdats.
– – – – – –
Aftonen blev dock till slut riktigt vacker. Ett sista högt berg måste jag dock under tre kvarts timma klättra upp på. Men vilken fröjd för öga och hjärta då jag hade hela trakten under mina fötter, hela sjöbädden och de rika byarna belysta av aftonsolen. Hon sken så vänligt genom furornas och björkarnas fuktiga toppar, bäckarna brusade, nattvakan började slå sina härliga näktergalstoner.

Ur Arndt´s resa genom Jämtland (1804) av Ernst Moritz Arndt.

Read Full Post »

Tysken Ernst Moritz Arndt levde 1769-1869, och var författare och professor i historia. Hans bildningsresa i Sverige åren 1803 och 1804 resulterade i boken Ernst Moritz Arndt´s resa genom Sverige, som gavs ut 1804.
I Svenskt biografiskt lexikon beskrivs den som utarbetade dagboksanteckningar, som röja en sällsynt hög, ideellt färgad uppskattning av land och folk och därjämte en livfull och åskådlig ehuru ibland något känslosam framställningskonst.

De sidor som skildrar Jämtland finns tryckta i Arndts resa genom Jämtland, 1919. Följ honom här på bloggen, när han i slutet av juni år 1804 lämnar Graninge i Ångermanland och med hästskjuts reser in i Jämtland!

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: