Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Georg Hansson’

Familjer i Alanäs 1650-1820Georg Hansson har samlat uppgifter om de människor som levde i nuvarande Alanäs socken före år 1820.

De byar det handlar om är Alanäset, Falkberget, Gubbhögen, Harrsjön, Havsnäs och Holmen, Järvsand, Lidsjöberg, Lillviken, Lövberga, Prästgården, Ringvattnet, Siljeåsen och Sjoutnäset.

Familjer i Alanäs 1650-1820 berättar om det som finns skrivet om människorna och deras liv. Korta rader i kyrkböcker kan säga mycket och vara både otäcka och rörande. Person- och ortregister finns som hjälp för den som söker sin släkt här.

Familjer i Alanäs 1650-1820 finns också att läsa som fulltext i pdf.

Read Full Post »

Georg Hansson har gått igenom kyrkböcker för Ströms socken och olika arkivkällor under mer än trettio års tid. Personuppgifterna har han samlat i boken Familjer i Ström 1500-1820, som förra året kom i en femte utgåva. Och det är ett digert arbete han har utfört!

622 familjer fördelade på närmare fyrtio byar finns förtecknade här och till hjälp för den som letar finns personregister och ortsregister.

Familjer i Ström 1500-1820 finns också att läsa i fulltext som pdf.

På vårt bibliotek finns många skrifter av Georg Hansson som handlar om byar och liv i Strömsundstrakten.

Read Full Post »

Böter och fredsköpSju år har det tagit att tyda och göra avskrifter av Jämtlands och Härjedalens sakröreslängder från åren 1601-1645, ett svåröverskådligt material från den dansk-norska tiden i vår historia. En sakröreslängd förtecknar de av fogdar utdömda böterna för olika slags brott, och är ett viktigt komplement till domböckerna.

Många är de som har bidragit till den helt nya boken Böter och fredsköp. Olof Holm är huvudredaktör, Georg Hansson, Olof Holm och Christer Kalin transkriberade och redigerade materialet, Per Sörlin har skrivit en inledning och Karl Göran Eriksson har skapat både ett personregister och en förklarande ordlista.

Sakröreslängdernas kortfattade och sakliga formuleringar kring brotten ger en närmast svindlande känsla för den sentida läsaren, skriver Per Sörlin i sin läsvärda inledning. Där berättar han om kronans arbete med att lagföra kriminella handlingar och kräva in böter. De brott det handlar om är våld, förtal, egendomsbrott, sedlighetsförbrytelser samt slutligen mot överheten riktad ohörsamhet. Ohörsamheten kunde också gälla kyrka och religion.

Det är ett imponerande arbete som har gjorts, till stor nytta för forskare och också värt att ägna sig åt som vanlig läsare. Namn på tingslag och person går oftast lätt att känna igen, men att förstå brottets art, beskrivet av danska och norska fogdar för så länge sedan, är en spännande utmaning!

Boken är utgiven av Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund.

Fornskriftsällskapet har tillgängliggjort en mängd äldre källmaterial – läs mer på deras sida.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: