Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Härjedalsdomen’

härjedalsdomenEfter en mångårig tvist om fem samebyars rätt till renbete på privata marker i Härjedalen, förlorade byarna både i tingsrätten och Hovrätten. Domen beviljades inget prövningstillstånd och istället har avtal slutits mellan samebyar och markägare om vinterbete.

Lars Rumar, tidigare landsarkivarie, har nu i sin nya bok Historien och Härjedalsdomenen kritisk analys gått igenom den s k Härjedalsdomen, som han menar är felaktig. Han skriver om bakgrunden, med avvittringens, avradslandens och kronobyggenas historia, om renbeteslagar och undersökningar, och han jämför också Härjedalsmålet med de ungefär samtidiga målen Selbusaken i Norge och Nordmalingsmålet.

Läs mer i Stark kritik mot Härjedalsdomen av Birger Ekerlid, och lyssna till författaren när han intervjuas i Radio Jämtland: Nytt ljus över Härjedalsdomen.

Boken är utgiven av Vaartoe/Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, och med boken följer en cd med historiska kartor.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: