Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lars Kardell’

Lars Kardell, som under många år undervisade vid SLU, har intresserat sig för och skrivit om äldre brukningsformer. När ängar och naturliga slåttermarker inte räckte till för djurens föda, kunde det vara helt nödvändigt att också ta tillvara våtmarkernas växter.

I en rapport från i år skildrar han de slåtterförsök som gjordes på två myrar i Klövsjö åren 1994-1999, vad gäller fakta och siffror kring arbetsinsats och avkastning. Hela boktiteln lyder Ett försök med myrslåtter i Klövsjö samt något om mad- och myrslåtter i allmänhet.

Lars Kardell har också sökt efter våtmarksslåttern i litteraturen och bjuder på ett fint kapitel med citat. Från vår del av landet finns rader från Händelser vid vatten av Kerstin Ekman. När läkaren Birger går uppför en fjällsluttning ser han störarna efter en slåtter långt tillbaka:

Ända här uppe tänkte han. Överallt där de kunde samla in de fattiga stråna. Över hela inlandet norrut. Starrens rike.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: