Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mejerier’

Nu kan vi glädjas åt att Föreningen Gamla Östersund på sin youtubesida har lagt ut flera gamla filmer. Här ser vi en av dem:

Mejerifilmen berättar om mejerinäringens historia i Jämtland, för att sedan visa arbetet i det då mycket moderna mejeriet i Östersund.  Vi får följa mjölkens väg till smör, ost och messmör, och också se hur allt från matbröd till tårtor bakas i mejeriföreningens bageri.

När mjölkbilen kommer till familjen Wikberg i Måläng, tar de inte bara med sig mjölken utan också familjens beställning av varor. Genom depåhandeln, föreningens specialservice till sin medlemmar, kommer sedan varorna med nästa mjölkbil. Här beställs allt från socker och smör till blåbyxor!

Folk, vackra vyer, Fjällbryntburkar, lanthandeln i Oviken, Redskapshandeln. Filmbilderna är av allra finaste slag, precis som musiken och speakerrösten! Filmpärlan är 25 minuter och 57 sekunder lång. Och om bloggaren förstått rätt, så är filmen från 1964.

Bloggen har tidigare skrivit om boken Från bymejeri till storindustri, 1964.

Read Full Post »

Mejerier i Jämtlands länsNär Jämtlands läns mejeriförening år 1963 firade sitt
25-årsjubileum, gav de ut boken Från bymejeri till storindustri, en krönika om mejerihanteringens utveckling i Jämtlands län under 100 år. Det här är 95 riktigt intressanta sidor! Knut Svedjeland skrev texten.

William Farup vid Ljusnedals bruk anlade länets första mejeri kring år 1860 och sammanlagt ungefär hundra mejerier har sedan funnits i vårt län. År 1938 var de 35 stycken, en svindlande siffra om man tänker på hur det ser ut idag. Se kartan ovan!

Boken berättar levande om jordbrukshistoria, om mejerierna, om den mejeriutbildning som en gång fanns på många orter, om chefer och mejerskor, om det då nära förestående bygget av Böndernas hus i Östersund, om krigsåren och om de mejeriföreningar som ledde fram till JMF. Jämtland – ostlandet löd en slogan i deras reklam, och det passar ju än idag.

Bildmaterialet är mycket fint, och bjuder på mängder av svartvita fotografier, inte minst av alla mejeribyggnader, och på allt från teckningar av gamla smör- och ostformar till foton från den moderna hålkortsavdelningen på JMF:s kontor.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: