Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Revsund’

Bygdekrönikor

Sundsjökrönikan 2018 bjuder på artiklar om förra sommarens bränder, Erik Taflins fantastiska liv och luffarslöjd, en triathlonvinnare, en jakthistoria och en releasekonsert. I krönikans 59:e årgång ryms som tidigare förenings- och församlingsfakta och det utförliga Året i Norlbygda i bild. Förordet beskriver fint:

‘Sundsjökrönikan’ är nog ungefär som vårt minne: Fantastiskt men selektivt. Det fina med Sundsjökrönikans selektiva minne är att det är kollektivt och evigt.

I Bodsjöboken 2018 kan vi läsa om de radikala bröderna och byggrallarna ”Höglundarna”, om John och Matilda i Strången och Oskar Berg. Bland mycket annat läsvärt, om allt från rathögen till spanska sjukan, finns en längre artikel om barnkolonin Åsa i Halland. Det var dit barn från Bräcke och Revsund fick åka, och texten berättar om glädje och hemlängtan i tidigt 1960-tal.

Ur innehållet till Revsunds årskrönika 2018: Pilgrimstads mammut, Lions-historia, Stavre-Bua, skidtunneln, Gällö växeltelefonstation och annat intressant. Promenad genom Döviken på 50 och 60-talet fortsätter här med en fin del 2 och vi får veta mer om Revsundslisten, Nordens äldsta textil som hittats ovan jord. Ångtrycket, medlemsblad för ångbåten Alma af Stafre finns också att läsa här.

Bygdekrönikor

Read Full Post »

Första RevsundsfilmenDen 1:a Revsundsfilmen spelades in på 1930/1940-talet, är svartvit och saknar ljud. Som andra gamla filmer tar den oss med på en fin tidsresa.

Här bjuds bilder från Revsunds socken.
I Gällö hanteras ransoneringskort på postkontoret och från Stavre tar vi färjan över till Ammerön. Vi ser bilder från kraftstationen i Strömmen, sågverken i Gällö och Pilgrimstad, kolmilor, jordbruk, skola, prästbestyr, slåtter, rävfarm, fäbodar, Revsundsgrus, folk, gårdar och vyer. Också byarna Gåsböle, Rind, Ösjö, Döviken och Värviken finns med här.

Skyltar i filmen (ibland felvända) berättar om var vi är eller upplyser om sådant som att arbetarbostäderna i Pilgrimstad äro en prydnad för socknen.

Gårdarna är mycket vackra, humlen växer tät på farstubroarna och man kan nästan känna sommarlukten.

Flera igenkända personer listas på omslaget, filmen är 38 minuter lång och filmad av Bertil Risberg.

Read Full Post »

Hammerdalskrönikan 2014Den nyutkomna Hammerdalskrönikan 2014 är av årgång sextiosju.

Den bjuder på fin läsning om starrslåtter och om Gåxsjö kulturdagar, och porträtt av Gunnar Englund från Kakuåsen, företagare och författare till flera lokalhistoriska böcker, a´Lill-Gertru från Oppat i Görvik och Hugo ”Manolito ” Jonsson, den unga sångstjärnan som nära sjuttio år senare till mångas glädje var tillbaka på scenen i Hammerdal förra året.

Här ryms också församlingsfakta med bland annat en bild av ”glömda” konfirmander från 1957, en detaljerad dag för dag-krönika i ord och bild, och ett register för krönikan åren 1998-2013.

Revsunds årskrönika 2014Revsunds årskrönika 2014 är av årgång tolv, men krönikan är inte fullt så ung utan hette tidigare Revsund.

Här ryms läsvärda artiklar med stor spännvidd. Läs om gamla cykelfärder, barndomsminnen från Grimnäs, Korpen i Gällö, byn Ösjö, Glassbaren i Bräcke, Leif Öhr och hans konst, kläder från förr.

Lär känna Adolf Södrin som snidade och renoverade kyrkoföremål, musikern Christian Lindholm, n`Per i Sandviken, designern Erik Melldahl och Gällöprofilen Sonja.

En intressant längre artikel berättar levande om Skylnäs bys historia, nedskrivet av Margareta Nordenstam år 1950.

Read Full Post »

Gamla svenska prästhemDel 8 i bokserien Minnen från gamla svenska prästhem utkom 1932 och handlar om prästgårdar i norra Sverige.

Den innehåller minnen samlade av F. Arbman, själv prästbarn och väl bekant med den speciella miljö prästgårdarna var under lång tid. Han beskriver prästhemmen som små kulturhärdar i sina bygder.

Härjedalen finns tyvärr inte med här, men om Jämtland finns att läsa i Om Paul Wagenius och prästgården i Berg av Sam Perman och Några barndomsminnen från Refsunds prästgård av Gunnar Löfvenmark.

Kapitlet om kyrkoherde Wagenius, ett den stora väckelsens barn, börjar med hans installation pingsten 1892 och berättar om hushållet och församlingen fram till 1920-talet, då Wagenius drar sig tillbaka. Till sin hjälp har författaren haft kyrkoherdens dagboksanteckningar, där mannen och hans tankar och vardag träder fram.

Gunnar Löfvenmark växer upp i Revsunds prästgård, där hans far tillträder kyrkoherdetjänsten 1880. Han delar verkligen med sig av sina personliga minnen när han skriver om människor i bygden och gäster i prästgården, om jordbruket som var en självklar del av en prästgård förr, om husförhör, om hur han i en garderob full av böcker upptäcker litteratur om frälsningsarmén:

Ännu efter omkring fyrtio år kan jag känna den stämning av skräckfull rysning, vari jag försattes, då jag i ensamheten uppe på gästrummet slukade skildringarna från Londons fattigkvarter.

Mer intressant läsning om prästgårdarnas historia i vårt land finns i den vackra boken Svenska prästgårdar av Martin Giertz.

Read Full Post »

Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700Domstolsarkivet tillhör ett av de förnämligaste arkiven i vilket man kan forska om människan och de förhållanden hon levde i. På grund av innehållets mångsidighet är domböckerna en rik källa inte endast för historieforskningen utan även för etnologin, traditions-, släkt-, språk- och namnforskningen samt för forskningen av den materiella kulturen.

Så skriver Ingegerd Richardsson i inledningen till Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649-1700, 2011. I en skrift på 365 sidor delar hon med sig av de redigerade domboksprotokollen, som hon ägnat fyra år åt att tolka och skriva av. Det är inte helt lätt att läsa, men givande. Protokoll och domar från domstolarna berättar verkligen om allt mellan himmel och jord!

Skriften finns att läsa i sin helhet som pdf-fil.

Här hittar du en en bra sida om Jämtlands domböcker.

Read Full Post »

Källor till Jämtlands och Härjedalens historia är elektroniska utgåvor av intressant källmaterial, utgivna av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap. Hittills har publicerats: Jämtlands avradsland 1649 och 1666, Härjedalsbrev 1531-1645, Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802, Revsunds tingslags domböcker 1649-1700 och Hammerdals tingslags domböcker 1649-1690.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: