Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rödön’

Anders Kilian

Rödöns hembygdsförening har satt upp den här innehållsrika skylten på gården Kilen i Slåtteråsen. Småbrukaren, skalden och skriftställaren Anders Kilian är väl värd att upptäcka. Och hans fina hus ritades av ingen mindre än Ragnar Östberg!

Bilden är inte lysande, men går att klicka på och se i större format. Bloggen har tidigare skrivit om Anders Kilian.

Read Full Post »

Järnålder i Ås, Rödön, Näskott och AlsenDen flitige Curt Lofterud kom förra året med ännu en skrift. Han skriver i förordet till sin Järnålder i Ås, Rödön, Näskott och Alsen:

Vilken rikedom av järnåldersminnen det finns i de gamla socknarna!

Med hjälp av den skatt av fornminnen som finns, vill Curt Lofterud göra järnåldersmänniskorna och deras liv levande, både för skolever och oss andra. Han lyckas fint med det! Utifrån gravar, husgrunder, fångstgropar och alla de ting som hittats i marken, och med god hjälp av Alf Lannerbäcks teckningar, berättar han om järnåldersböndernas tillvaro. De första inflyttarna kom hit med djur, röjde ny mark, odlade säd, gjorde järn av sjömalm, smidde verktyg, jagade med spjut och pilbåde, skapade mängder av fångstgropar. De 42 sidorna bjuder på lättsam och engagerande läsning om våra trakters järnåldershistoria, och påminner om att det finns många fornminnen att besöka.

Här kan du lyssna till Radio Jämtlands reportage från Boksläpp på gravhög med Curt Lofterud!

Read Full Post »

Carl ZetterströmVem var han? Du har kanske sett hans porträtt som hänger på en av tegelväggarna på Östersunds bibliotek. Carl Zetterström föddes och växte upp på Rödön, levde åren 1767-1829 och blev professor i medicin vid Uppsala universitet. Han växte upp i en miljö fylld med litteratur, samlade böcker under hela sitt liv och donerade sin unika boksamling till det som skulle bli Jämtlands första bibliotek, som låg vid Stocke på Frösön.

FrånMinnen från Fjällbygden och FyrisvallMinnen från Fjällbygden och Fyrisvall är en helt fantastisk bok om professor Carl Zetterström och hans tid. Den gavs ut 1886 och är skriven av Sven Johan Kardell, bibliotekarie i Östersund under åren 1876-1921. 1961 kom den i nytryck, utgiven av bokhandlaren Ragnar Ohsson, mera känd som Konsul Ohlsson, på hans Wisénska bokhandelns förlag.

För den som tycker att en detaljerad bok skriven i slutet av 1800-talet är lite jobbig att läsa, finns en utmärkt liten bok skriven av Harry Johansson. Carl Zetterström 1767-1829 utgavs 1962 på det lokala Bokmalens förlag, i serien Banbrytare och föregångsmän. Lokal bokhistoria på alla tänkbara vis!

I de två böckerna kan du läsa om soldatsonen Carl Zetterströms uppväxt på Rödön och hans kontakt med den stora boksamling som fanns i den Tidemanska prästgården där, hans studietid vid Frösö trivialskola och vid Uppsala universitet, hans umgänge och vänskap med både gamla vänner från Jämtland och den tidens stora författare som Johan Olof Wallin och Erik Gustaf Geijer, hans läkarpraktik och inte minst hans stora bokintresse. Han hade vid sin död en mycket fin boksamling på 12.000 band och tanken med boksamlingen var tidigt att den skulle komma jämtarna till del genom en donation. 1816 skrev han i ett testamente:

Min Boksamling testamenterar jag till Frösö Trivial Schola, att härmed må kunna göras början till ett Bibliothek för Jemtland. Med ett villkor att ett passade Stenhus ej långt ifrån sjelfva Scholhuset på ett välbeläget och för eldsvådor minst utsatt ställe för detta ändamål uppbygges.

Bibliotekshuset vid Stocke började byggas 1826, men vissa ekonomiska bekymmer gjorde att bygget drog ut på tiden. Carl Zetterström hann aldrig se biblioteket färdigbyggt. Han gick ur tiden 1829.

Read Full Post »

Torparsonen och bonden Anders Larsson från Rödön levde åren 1869-1953, och var en flitig skribent. Signaturen Kilian blev också tidigt hans namn. Han var nykterhetsivrare och redaktör för jordbrukstidningen Odlaren 1912-1919, han skrev artiklar och dikter och gav ut böcker om jordbruk. Med sin stora kärlek till jorden, sjöng han hela livet småbrukarens lov.

I Kring press och parnass, 1933, tecknar Per Nilsson-Tanner korta porträtt av kända jämtar. Hans biografiska blad ur den jämtländska pressens och litteraturen historia är en fin introduktion till namn som Pehr Wargentin och Hildegard Löfbladh. I slutraderna om Anders Kilian, beskriver författaren honom som landskapets nationalskald.

Om Anders Kilian finns också att läsa i två artiklar i Jämten. Eugén Ed skrev i Jämten 1988 och Bo-Johan Estvik i Jämten 2000; den senare trivsam läsning med titeln Den upplyste småbrukaren. Bloggen har tidigare skrivit om kommunfilmen om Rödön från 1950-talet, som finns att låna. Där finns ett litet filmklipp med Anders Kilian!

Min långa resa1949 kom Anders Kilians sista bok Min långa resa. På omslaget berättas om honom, att han trots sin idealitet aldrig var någon bullrande agitator, utan en filosofiskt lagd drömmare.

Boken samlar berättelser, funderingar och dikter från ett långt liv. Anders Kilian tackar sina läsare och också sin gode vän och förläggare Per Nilsson-Tannér, för att hans motiv varit av ideell natur och icke ekonomisk vinningslystnad.

Här hittar du litteratur av och om Anders Kilian på Östersunds bibliotek. I Jamtlis Bildarkiv kan du se de här bilderna på Anders Kilian och på gården Slåtteråsen. Vilket vackert hus! Det var ritat av arkitekten Ragnar Östberg.

Read Full Post »

Vår hembygdPå 1950-talet gjordes flera så kallade kommunfilmer. Som tur är, överförs en och annan till DVD. Så är fallet med Vår hembygd, om Rödöns kommun.

Det är något alldeles speciellt, med dokumentärfilm från våra trakter. Jag tittade på den här två gånger! Tiden är 1950-talets början, och filmen berättar om livet i de orter som då hörde till kommunen. Filmen blir en resa tillbaka, till en provinsialläkare med fluga, till titlar som överlärare och hemsyster, till en byastafett på skidor, till notfiske, flottning och slåtter, och mycket mycket annat.

Här ryms allt från vyer över vackra gårdar i Rödöns socken, till ett reportage om fabriken i Hissmofors. Ett filmklipp från 1920-talet visar bland annat den gamla hängbron från Hissmofors till Krokom, och filmbilderna från 1950-talet skildrar arbetet på sulfitfabriken, spritfabriken och sågen. Ett litet klipp från ett besök av Lars Larsson i Trusta hos Anders Kilian på Rödön, var väldigt roligt att få se. Anders Kilian var småbrukare och skald, och är värd att eget inlägg framöver!

Filmens ljudfil är borta, så nytt ljud har lagts på. Ibland är det aningen svårt att höra, men det uppvägs av Leif Landins behagliga speakerröst och fin folkmusik med Rickard Näslin, Östersunds spelmanslag med flera.

Read Full Post »

KroksgårdKonstvetaren Mary Bergström, med make Ingmar, förälskade sig redan på 1940-talet i gården Kroksgård på Rödön. 1957 kunde de köpa den, för att sommarbo där de första åren. Arbetet med att återskapa 1700-talets prakt tog sedan trettio år.

I boken Kroksgård, från 2006, skildrar författaren gårdens historia, från det allra första omnämnandet i en pergamenthandling från 1465 till idag. I ord och bild berättas om de många husen, om de olika rummen och hur de restaurerats, och också om trädgårdens växter.

Gårdens historia blir också bygdens historia. Mary Bergström skriver om allt från jämtländska järnåldersbosättningar till epidemier, forbönder och Krokoms Tändsticksfabrik! Hon ger oss en kunnigt skriven och mycket vacker bok, om kärleken till en jämtländsk gård.

Jag kom att tänka på boken, när jag läste det fina vårprogram som Landsarkivet, Föreningsarkivet och Jamtli bjuder på. Tisdag 21 februari kl 18:30 visas på Jamtli arkiv Gösta Hörnfeldts dokumentärfilm ”Ingmary” om paret Bergström.

Read Full Post »

Till ömsesidig nyttaHelt ny från Historiska institutionen vid Uppsala universitet är avhandlingen Till ömsesidig nytta av Sven Olofsson. Undertiteln är ”entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca 1810-1850”.

Avhandlingens syfte är att ”analysera vilken betydelse den ömsesidiga kopplingen mellan sociala relationer och entreprenörskap hade för hur framgångsrika några utvalda aktörer blev i det jämtländska bondesamhället under första hälften av 1800-talet”.
I centrum står handelsmannen Per Wikström i Östersund, och tre storgårdar i byarna Tomte, Tullus och Västra Halåsen i Rödöns tingslag.

Du kan också läsa avhandlingen Till ömsesidig nytta här.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: