Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trädgård’

JämtlandsträdgårenI Gård & torp nr 5 2020 finns en sex sidor lång och väldans fin artikel om historien bakom ett frökvitto.

Svante Helmbaek Tirén på Klasgården i Hoverberg skriver:

Att leta spår efter hur man odlade och skötte sina gårdar i Jämtland förr är ett sätt att komma nära människornas vardag. Vad som fanns i trädgårdarna berättar inte bara om vad man åt, utan även om skiftande livsvillkor, lokala traditioner och kontakter med omvärlden.

Den handskrivna frönota skribenten hittade på sin släktgård fick honom att just leta spår. I sin text berättar han både om sin gård och allmänt om jämtländsk odlingshistoria. Artikeln är vackert illustrerad med gamla fotografier och frökataloger, och frökvittots alla blommor och grönsaker finns listade här. Och visst kan man känna lite längtan, efter karmosinröda rädisor och mörkröd tulpanvallmo, den vackraste af alla Vallmo!

Read Full Post »

Vid fjällets fotVid fjällets fot ligger gården Enaforsholm i västra Jämtland.

Grosshandlare Alexander Wilhelm Bergsten testamenterade 1922 sin fjällegendom Enaforsholm och en stor summa pengar till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, något som inte uppdagades förrän vid A.W. Bergstens bortgång 1937. Enaforsholm var då både jaktvilla och jordbruk, och krigsåren gjorde att det dröjde fram till 1949 innan det nya Enaforsholm invigdes.

Från början en rekreationsgård för akademiledamöter, utvecklades den sedan till pensionatsrörelse och till en helt unik fjällträdgård.

I Svenska turistföreningens årsskrift 1903 finns kapitlet Enafors i Jämtland, betraktadt ur turistsynpunkt:

Enaforsholm är således omflutet av vatten, däraf namnet. Som det ligger nere i dalbottnen, rätt väl skyddadt för fjällvindarna, är vegetationen där synnerligen yppig och frodig.

Den helt nya Vid fjällets fot är en innehållsrik och vacker bok om Enaforsholms historia, utgiven av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Den berättar också om människan A.W. Bergsten och hans tid, om landskapet, jakt och fiske, om gårdens byggnader och om trädgården, med försöksplantering och vegetationsrutor. Bildmaterialet är helt fantastiskt, med många gamla fotografier och kartor.

Redaktör för boken är Hans Antonson.

Read Full Post »

Svenska Hem och TrädgårdstidningenVackra tidskrifter om heminredning och trädgård har funnits länge! En av dem, Svenska Hem och Trädgårdstidningen, gavs med olika titlar ut åren 1913-1964.

I årgång 44, från 1956, finns ett litet Jämtlandstema. Per Nilsson-Tannér inleder med några rader om landskapet och ett reportage från Talmansgården i Tullus, ett allmogehem med anor.

Sedan får vi följa med in i en flygarbostad på Frösön, läkarvillan vid Solliden och ett arkitekthem mitt i Östersund. Det då helt nya och moderna Hotell Östersund använder sig av både rörpost och mathiss, och till och med televisionsmast är uppsatt!

Yngve Gamlin med fru visar upp sitt trivsamma vildmarkshem på Öhn i Strömsund, och en konstnär öppnar dörren till Östersunds skandalhus, i all mildhet sagt. Villan på Tannhöjdsvägen väckte på sin tid både glädje och ilska!

Jämtländska trädgårdar och fjällblommor får, liksom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens gård med försöksträdgård i Enaforsholm, egna kapitel, skrivna av bland andra Sven Gréen.

Ett gammalt färdskrin, en röllakanmatta från Jämtslöjd och en liten skulptur av Torsten Fridh. De här trettiotvå sidorna bjuder den intresserade på mängder av inredningsdetaljer, välskrivna texter och fina svartvita fotografier.

Read Full Post »

Trädgårdsodling i JämtlandÅr 1904 skrev Robert Mörner det lilla häftet Trädgårdsodling i Jämtland, med undertiteln dess möjligheter och betydelse. Robert Mörner (1866-1961) var under åren 1901-1928 rektor på Birka folkhögskola. I häftet skriver författaren entusiastiskt och sedelärande om några ungdomar som går folkhögskolans trädgårdsutbildning, om de odlingsförhållanden som råder i länet och om en försummad släktgård, där en nyanlagd trädgård gör familjens barn harmoniska!

Trädgården i Jämtland och HärjedalenTrettio år senare, 1934, kom Trädgården i Jämtland och Härjedalen. Författare är Per Zetterström, då trädgårdskonsulent vid Jämtlands läns Hushållningssällskap. Hans bok är en heltäckande handledning i trädgårdsskötsel, och något för de riktigt invigda! Själv bläddrar jag bara i den, och gläds åt fina beskrivningar och vackra växtnamn.
Också Per Zetterström funderar kring trädgårdens ändamål och betydelse för människan.
”Låt oss så tänka oss ett barns uppväxt där hemmet är omgivet av en täppa, om än liten. Hon eller han minnes far, mor och syskon, men minnes även hemmet inbäddat i grönska, minnes syren- och rosenbusken i blomsterskrud, den färgrika blomsterrabatten, gräsmattans svala grönska, minnes björken och rönnen i knoppsprickningstid, i prunkande höstdräkt, rimfrostklädda och snötyngda.”

Mer litteratur av Robert Mörner hittar du här och i Jamtlis Bildarkiv finns de här bilderna på honom från Birka. Bilder på trädgård i olika varianter hittar du här!

Read Full Post »

Historik rörande trädgårdsodlingen i Jämtlands länJag skrev nyss om trädgårdar här, men då hade jag inte upptäckt den här lilla fina boken från 1929!

I Historik rörande trädgårdsodlingen i Jämtlands län kan du läsa en inledande historik om Hushållningssällskapets ambitioner att lyfta trädgårdsodlandet, och om de utställningar och utbildningar som hållits här. Författaren Johan Öberg hade själv tjänsten som länsträdgårdsmästare och sedan trädgårdskonsulent i mer än 40 år!

Lika roligt är det att läsa om de många handelsträdgårdar som fanns, exempelvis på Frösön, och de trädgårdsmästare som anlade dem. Författaren skriver om vretlotter och drivbänkar, nämner lövkojor och lackvioler. Små fotografier visar glimtar av växthus, byggnader och odlingar, och iallafall jag börjar fundera över var trädgårdarna egentligen låg och om något finns kvar idag! Någon som vet?

Trädgårdsodlarens yrke är det mänskligaste av alla yrken. Däri finnes intet moment som förnedrar eller undertrycker människan. Tvärtom komma alla hennes bästa förmögenheter till harmonisk utveckling genom hennes dagliga umgänge och brottning med naturen.

Read Full Post »

Välkommen i min lustgårdEvert Nilsson skrev mycket och under många år för ”Trädgårdsamatören”, medlemstidningen för Sällskapet TrädgårdsAmatörerna, STA. Läs om STA Mittnorden!
Hans trädgård hemma i Ås var omtalad, med både en nästan femtioårig Lustgård och ett arboretum, en vetenskapligt ordnad trädsamling.
Artiklar från åren 1975 till 1991 har här samlats i boken
Välkommen i min Lustgård, med undertiteln ”Evert Nilssons odlarråd och erfarenheter”. Den kom ut 2007, fyra år efter hans bortgång. Det är verkligen en kunnig odlare som berättar. Han skriver både lättläst och entusiastiskt om sina blommor, buskar och träd i zon 6, i en bok som blir en hyllning till en äkta trädgårdsinspiratör.

Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900Om trädgårdar förr kan du läsa i Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900 av Ulla Rylander. Efter en inledning om trädgårdar i fjällen, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens försöksträdgård i västjämtska Enaforsholm och allmänt om 1800-talets trädgårdshistoria, kan du läsa om trädgårdar och parker vid länets två bruksherrgårdar, Huså och Ljusnedal, och vid våra järnvägsstationer, turistanläggningar och skolor.
Inte minst Statens järnvägar har haft betydelse för trädgårdskonsten i norr! De satsade mycket på vackra planteringar, av både estetiska och praktiska skäl. Boken är full av skisser, växtlistor och verkligt fina bilder. Riktigt rolig läsning, tycker jag!
Läs mer om Enaforsholms fjällträdgård.

Så här kan en jämtländsk trädgård se ut idag. Se ett filmklipp från den vackra och inte längre så hemliga trädgården i Fanbyn och läs mer här!

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: